Pesakit COVID-19 Memerlukan Alat Bantuan Pernafasan (ABP) di Malaysia
Dikemaskini 17 Okt 2021, 11:56 pm
Sistem Kesihatan
Data setakat 17 Okt 2021, 11:59 pm
Kadar Penggunaan Alat Bantuan Pernafasan (ABP)
Malaysia
Malaysia
42.8%
42.8%
Sarawak
Sarawak
76.3%
76.3%
Perak
Perak
58.8%
58.8%
Kelantan
Kelantan
57.2%
57.2%
Kedah
Kedah
55.3%
55.3%
Pulau Pinang
P. Pinang
48.2%
48.2%
Pahang
Pahang
45.8%
45.8%
Sabah
Sabah
39.9%
39.9%
Terengganu
T'gganu
39.6%
39.6%
W.P. Kuala Lumpur
KL
38.6%
38.6%
Johor
Johor
36.3%
36.3%
Melaka
Melaka
31.7%
31.7%
Negeri Sembilan
N. Sembilan
31.2%
31.2%
Lembah Klang
Lbh. Klang
30.7%
30.7%
Selangor
Selangor
27.7%
27.7%
W.P. Putrajaya
Putrajaya
24.3%
24.3%
Perlis
Perlis
20.7%
20.7%
W.P. Labuan
Labuan
13.3%
13.3%
Sistem Kesihatan
Data setakat 16 Okt 2021, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 Memerlukan ABP berbanding % Liputan Vaksinasi
Memerlukan ABP (Purata 7 hari)
Belum Lengkap Divaksinasi (% pop)
Lengkap Divaksinasi (% pop)
Kadar Penggunaan 50% ke atas
Kadar Penggunaan 70% ke atas
|
Kembang
Malaysia
Aktif - Memerlukan ABP
348
Kadar Penggunaan
42.8%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Lembah Klang
Aktif - Memerlukan ABP
72
Kadar Penggunaan
30.7%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Johor
Aktif - Memerlukan ABP
35
Kadar Penggunaan
36.3%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Kedah
Aktif - Memerlukan ABP
17
Kadar Penggunaan
55.3%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Kelantan
Aktif - Memerlukan ABP
27
Kadar Penggunaan
57.2%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Melaka
Aktif - Memerlukan ABP
12
Kadar Penggunaan
31.7%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Negeri Sembilan
Aktif - Memerlukan ABP
5
Kadar Penggunaan
31.2%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Pahang
Aktif - Memerlukan ABP
15
Kadar Penggunaan
45.8%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Perak
Aktif - Memerlukan ABP
38
Kadar Penggunaan
58.8%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Perlis
Aktif - Memerlukan ABP
1
Kadar Penggunaan
20.7%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Pulau Pinang
Aktif - Memerlukan ABP
25
Kadar Penggunaan
48.2%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Sabah
Aktif - Memerlukan ABP
34
Kadar Penggunaan
39.9%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Sarawak
Aktif - Memerlukan ABP
53
Kadar Penggunaan
76.3%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Selangor
Aktif - Memerlukan ABP
54
Kadar Penggunaan
27.7%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Terengganu
Aktif - Memerlukan ABP
14
Kadar Penggunaan
39.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Kuala Lumpur
Aktif - Memerlukan ABP
18
Kadar Penggunaan
38.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Labuan
Aktif - Memerlukan ABP
0
Kadar Penggunaan
13.3%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Putrajaya
Aktif - Memerlukan ABP
0
Kadar Penggunaan
24.3%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...