COVID-19 di Perlis
Laman web rasmi kerajaan Malaysia untuk data dan analisa tentang COVID-19
Dikemaskini 21 Jan 2022, 11:17 pm
Vaksinasi
Data setakat 20 Jan 2022, 11:59 pm
Vaksinasi Populasi
Data untuk Perlis
Harian - Dos Diberikan
+1,099
Keseluruhan - Dos Diberikan
458,536
Harian - Dos 1
+12
Jumlah individu yang telah menerima dos pertama bagi vaksin dua dos (spt. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca)
Keseluruhan - Sekurang-kurangnya 1 Dos
206,601
Jumlah individu yang telah menerima dos pertama bagi vaksin dua dos (spt. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca), ataupun vaksin dos tunggal (spt; Cansino)
Harian - Dos 2
+20
Jumlah individu yang telah menerima dos kedua bagi vaksin dua dos, ataupun vaksin dos tunggal (spt. Cansino)
Keseluruhan - 2 Dos
204,642
Jumlah individu yang telah menerima dos kedua bagi vaksin dua dos, ataupun vaksin dos tunggal
Harian - Dos 3
+1,067
Keseluruhan - 3 Dos
47,947
Sekurang-kurangnya 1 Dos
81.1%
Jumlah individu yang telah menerima dos pertama bagi vaksin dua dos (spt. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca), ataupun vaksin dos tunggal (spt; Cansino)
2 Dos
80.3%
Jumlah individu yang telah menerima dos kedua bagi vaksin dua dos, ataupun vaksin dos tunggal
3 Dos
18.8%
Sistem Kesihatan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kadar Penggunaan
Data untuk Perlis
Alat Bantuan Pernafasan
27.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Katil ICU
36.8%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Katil di Hospital
63.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
PKRC
Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19
3.5%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Kes
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kes Aktif COVID-19
Data untuk Perlis
Kes Tempatan
Kes Tempatan
7,361
+11
Kes Import
97
+3
Kes Aktif
135 +2
Kuarantin di Rumah
Kuarantin di Rumah
109
80.7%
PKRC
PKRC
Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19
4
3.0%
Hospital
Hospital
21
15.6%
ICU (tidak perlu ABP)
ICU (tidak perlu ABP)
ABP: Alat Bantuan Pernafasan
1
0.7%
ICU (perlu ABP)
ICU (perlu ABP)
ABP: Alat Bantuan Pernafasan
0
0.0%
Sembuh
Sembuh
7,185
+12
Kematian (termasuk BID)
Kematian (termasuk BID)
138
Kematian disebabkan oleh COVID - ini berbeza daripada kematian dengan COVID (positif pada waktu kematian) tetapi dengan sebab kematian selain COVID
+0
BID
7
Pesakit COVID-19 yang meninggal dunia sebelum bantuan perubatan dapat diberi. Kes BID direkodkan sebagai kes baru dan kematian baru secara serentak.
+0
Taburan - Kes Aktif
Kuarantin di Rumah
109 / 80.7%
PKRC
4 / 3.0%
Hospital
21 / 15.6%
ICU (tidak perlu ABP)
1 / 0.7%
ICU (perlu ABP)
0 / 0.0%
Kematian
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kematian per 1 Juta Populasi
Data untuk 2 minggu terkini
Malaysia
Malaysia
5
5
Terengganu
T'gganu
15
15
Pahang
Pahang
10
10
Negeri Sembilan
N. Sembilan
9
9
Melaka
Melaka
8
8
Kelantan
Kelantan
6
6
Pulau Pinang
P. Pinang
5
5
Selangor
Selangor
5
5
Lembah Klang
Lbh. Klang
5
5
Kedah
Kedah
4
4
Sabah
Sabah
4
4
Johor
Johor
4
4
Perak
Perak
4
4
Perlis
Perlis
4
4
W.P. Kuala Lumpur
KL
3
3
Sarawak
Sarawak
0
0
W.P. Labuan
Labuan
0
0
W.P. Putrajaya
Putrajaya
0
0
Kematian
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kematian COVID-19 mengikut Tarikh Kematian
Data untuk Perlis | Nota: Garis tren dipendekkan kerana pelaporan bagi 7 hari terkini belum lengkap.
Keseluruhan - Kematian
138
Menimbal ...
Sistem Kesihatan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 Memerlukan Alat Bantuan Pernafasan (ABP)
Data untuk Perlis
Aktif - Memerlukan ABP
0
Kadar Penggunaan (Keseluruhan)
27.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Sistem Kesihatan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 di ICU
Data untuk Perlis
Aktif - ICU
1
Kadar Penggunaan (Keseluruhan)
36.8%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Kadar Penggunaan (COVID)
9.1%
Penggunaan katil yang dikhususkan untuk pesakit COVID-19, yang misalnya diasingkan daripada pesakit lain. Indikator ini amat penting bagi keputusan mengenai kesiapsiagaan hospital.
Menimbal ...
Sistem Kesihatan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 Diwadkan
Data untuk Perlis
Harian - Diwadkan
9
Kadar Penggunaan (Keseluruhan)
63.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Kadar Penggunaan (COVID)
24.4%
Penggunaan katil yang dikhususkan untuk pesakit COVID-19, yang misalnya diasingkan daripada pesakit lain. Indikator ini amat penting bagi keputusan mengenai kesiapsiagaan hospital.
Menimbal ...
Kes
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kes COVID-19
Data untuk Perlis
Harian - Kes
+14
Keseluruhan - Kes
7,458
Menimbal ...
Saringan
Data setakat 19 Jan 2022, 11:59 pm
Ujian Saringan COVID-19
Data untuk Perlis
Harian - Ujian Saringan
+263
Merangkumi saringan ulangan bagi individu yang sama, contohnya jika seseorang menjalani saringan RTK-Ag dan RT-PCR pada hari yang sama
Kadar Positif
3.4%
Nisbah jumlah kes baru dalam 7 hari lepas kepada jumlah saringan dalam 7 hari yang lepas
Menimbal ...
Rumusan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Sepintas Lalu
Kematian
14 hari
Per 1 Juta
14 hari
Tren
14 hari
Malaysia
164 5
-20%
Johor
15 4
-39%
Kedah
9 4
-60%
Kelantan
12 6
+11%
Lbh. Klang
39 5
-23%
Melaka
7 8
-20%
N. Sembilan
10 9
+50%
Pahang
16 10
+18%
Perak
10 4
-57%
Perlis
1 4
+0%
P. Pinang
9 5
+0%
Sabah
16 4
-8%
Sarawak
1 0
-50%
Selangor
34 5
-24%
T'gganu
19 15
+0%
KL
5 3
-17%
Labuan
0 0
Putrajaya
0 0