COVID-19 di Lembah Klang
Laman web rasmi kerajaan Malaysia untuk data dan analisa tentang COVID-19
Dikemaskini 21 Jan 2022, 11:17 pm
Vaksinasi
Data setakat 20 Jan 2022, 11:59 pm
Vaksinasi Populasi
Data untuk Lembah Klang
Harian - Dos Diberikan
+103,010
Keseluruhan - Dos Diberikan
19,772,770
Harian - Dos 1
+549
Jumlah individu yang telah menerima dos pertama bagi vaksin dua dos (spt. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca)
Keseluruhan - Sekurang-kurangnya 1 Dos
8,059,072
Jumlah individu yang telah menerima dos pertama bagi vaksin dua dos (spt. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca), ataupun vaksin dos tunggal (spt; Cansino)
Harian - Dos 2
+996
Jumlah individu yang telah menerima dos kedua bagi vaksin dua dos, ataupun vaksin dos tunggal (spt. Cansino)
Keseluruhan - 2 Dos
7,959,839
Jumlah individu yang telah menerima dos kedua bagi vaksin dua dos, ataupun vaksin dos tunggal
Harian - Dos 3
+101,465
Keseluruhan - 3 Dos
3,768,157
Sekurang-kurangnya 1 Dos
95.7%
Jumlah individu yang telah menerima dos pertama bagi vaksin dua dos (spt. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca), ataupun vaksin dos tunggal (spt; Cansino)
2 Dos
94.5%
Jumlah individu yang telah menerima dos kedua bagi vaksin dua dos, ataupun vaksin dos tunggal
3 Dos
44.7%
Sistem Kesihatan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kadar Penggunaan
Data untuk Lembah Klang
Alat Bantuan Pernafasan
28.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Katil ICU
70.3%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Katil di Hospital
59.4%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
PKRC
Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19
50.1%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Kes
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kes Aktif COVID-19
Data untuk Lembah Klang
Kes Tempatan
Kes Tempatan
1,021,343
+1,136
Kes Import
8,755
+299
Kes Aktif
15,184 +243
Kuarantin di Rumah
Kuarantin di Rumah
13,121
86.4%
PKRC
PKRC
Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19
1,031
6.8%
Hospital
Hospital
994
6.5%
ICU (tidak perlu ABP)
ICU (tidak perlu ABP)
ABP: Alat Bantuan Pernafasan
20
0.1%
ICU (perlu ABP)
ICU (perlu ABP)
ABP: Alat Bantuan Pernafasan
18
0.1%
Sembuh
Sembuh
1,002,162
+1,187
Kematian (termasuk BID)
Kematian (termasuk BID)
12,752
Kematian disebabkan oleh COVID - ini berbeza daripada kematian dengan COVID (positif pada waktu kematian) tetapi dengan sebab kematian selain COVID
+5
BID
2,817
Pesakit COVID-19 yang meninggal dunia sebelum bantuan perubatan dapat diberi. Kes BID direkodkan sebagai kes baru dan kematian baru secara serentak.
+0
Taburan - Kes Aktif
Kuarantin di Rumah
13,121 / 86.4%
PKRC
1,031 / 6.8%
Hospital
994 / 6.5%
ICU (tidak perlu ABP)
20 / 0.1%
ICU (perlu ABP)
18 / 0.1%
Kematian
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kematian per 1 Juta Populasi
Data untuk 2 minggu terkini
Malaysia
Malaysia
5
5
Terengganu
T'gganu
15
15
Pahang
Pahang
10
10
Negeri Sembilan
N. Sembilan
9
9
Melaka
Melaka
8
8
Kelantan
Kelantan
6
6
Pulau Pinang
P. Pinang
5
5
Selangor
Selangor
5
5
Lembah Klang
Lbh. Klang
5
5
Kedah
Kedah
4
4
Sabah
Sabah
4
4
Johor
Johor
4
4
Perak
Perak
4
4
Perlis
Perlis
4
4
W.P. Kuala Lumpur
KL
3
3
Sarawak
Sarawak
0
0
W.P. Labuan
Labuan
0
0
W.P. Putrajaya
Putrajaya
0
0
Kematian
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kematian COVID-19 mengikut Tarikh Kematian
Data untuk Lembah Klang | Nota: Garis tren dipendekkan kerana pelaporan bagi 7 hari terkini belum lengkap.
Keseluruhan - Kematian
12,752
Menimbal ...
Sistem Kesihatan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 Memerlukan Alat Bantuan Pernafasan (ABP)
Data untuk Lembah Klang
Aktif - Memerlukan ABP
18
Kadar Penggunaan (Keseluruhan)
28.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Sistem Kesihatan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 di ICU
Data untuk Lembah Klang
Aktif - ICU
38
Kadar Penggunaan (Keseluruhan)
70.3%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Kadar Penggunaan (COVID)
33.9%
Penggunaan katil yang dikhususkan untuk pesakit COVID-19, yang misalnya diasingkan daripada pesakit lain. Indikator ini amat penting bagi keputusan mengenai kesiapsiagaan hospital.
Menimbal ...
Sistem Kesihatan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 Diwadkan
Data untuk Lembah Klang
Harian - Diwadkan
312
Kadar Penggunaan (Keseluruhan)
59.4%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Kadar Penggunaan (COVID)
56.9%
Penggunaan katil yang dikhususkan untuk pesakit COVID-19, yang misalnya diasingkan daripada pesakit lain. Indikator ini amat penting bagi keputusan mengenai kesiapsiagaan hospital.
Menimbal ...
Kes
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Kes COVID-19
Data untuk Lembah Klang
Harian - Kes
+1,435
Keseluruhan - Kes
1,030,098
Menimbal ...
Saringan
Data setakat 19 Jan 2022, 11:59 pm
Ujian Saringan COVID-19
Data untuk Lembah Klang
Harian - Ujian Saringan
+50,006
Merangkumi saringan ulangan bagi individu yang sama, contohnya jika seseorang menjalani saringan RTK-Ag dan RT-PCR pada hari yang sama
Kadar Positif
2.9%
Nisbah jumlah kes baru dalam 7 hari lepas kepada jumlah saringan dalam 7 hari yang lepas
Menimbal ...
Rumusan
Data setakat 21 Jan 2022, 11:59 pm
Sepintas Lalu
Kematian
14 hari
Per 1 Juta
14 hari
Tren
14 hari
Malaysia
164 5
-20%
Johor
15 4
-39%
Kedah
9 4
-60%
Kelantan
12 6
+11%
Lbh. Klang
39 5
-23%
Melaka
7 8
-20%
N. Sembilan
10 9
+50%
Pahang
16 10
+18%
Perak
10 4
-57%
Perlis
1 4
+0%
P. Pinang
9 5
+0%
Sabah
16 4
-8%
Sarawak
1 0
-50%
Selangor
34 5
-24%
T'gganu
19 15
+0%
KL
5 3
-17%
Labuan
0 0
Putrajaya
0 0