Pesakit COVID-19 di ICU di Malaysia
Dikemaskini 17 Okt 2021, 11:56 pm
Sistem Kesihatan
Data setakat 17 Okt 2021, 11:59 pm
Kadar Penggunaan ICU
Malaysia
Malaysia
61.2%
61.2%
Sarawak
Sarawak
79.3%
79.3%
Perak
Perak
73.5%
73.5%
W.P. Kuala Lumpur
KL
68.9%
68.9%
Pulau Pinang
P. Pinang
68.8%
68.8%
Lembah Klang
Lbh. Klang
62.7%
62.7%
Kelantan
Kelantan
62.4%
62.4%
Johor
Johor
62.0%
62.0%
Selangor
Selangor
60.4%
60.4%
W.P. Putrajaya
Putrajaya
60.0%
60.0%
Negeri Sembilan
N. Sembilan
58.2%
58.2%
Terengganu
T'gganu
57.9%
57.9%
Kedah
Kedah
53.5%
53.5%
Pahang
Pahang
53.4%
53.4%
Sabah
Sabah
53.0%
53.0%
Perlis
Perlis
52.6%
52.6%
Melaka
Melaka
45.7%
45.7%
W.P. Labuan
Labuan
13.0%
13.0%
Sistem Kesihatan
Data setakat 16 Okt 2021, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 di ICU berbanding % Liputan Vaksinasi
ICU (Purata 7 hari)
Belum Lengkap Divaksinasi (% pop)
Lengkap Divaksinasi (% pop)
Kadar Penggunaan 50% ke atas
Kadar Penggunaan 70% ke atas
|
Kembang
Malaysia
Aktif - ICU
688
Kadar Penggunaan
61.2%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Lembah Klang
Aktif - ICU
132
Kadar Penggunaan
62.7%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Johor
Aktif - ICU
50
Kadar Penggunaan
62.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Kedah
Aktif - ICU
45
Kadar Penggunaan
53.5%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Kelantan
Aktif - ICU
56
Kadar Penggunaan
62.4%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Melaka
Aktif - ICU
14
Kadar Penggunaan
45.7%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Negeri Sembilan
Aktif - ICU
10
Kadar Penggunaan
58.2%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Pahang
Aktif - ICU
24
Kadar Penggunaan
53.4%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Perak
Aktif - ICU
68
Kadar Penggunaan
73.5%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Perlis
Aktif - ICU
5
Kadar Penggunaan
52.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Pulau Pinang
Aktif - ICU
52
Kadar Penggunaan
68.8%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Sabah
Aktif - ICU
98
Kadar Penggunaan
53.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Sarawak
Aktif - ICU
116
Kadar Penggunaan
79.3%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Selangor
Aktif - ICU
107
Kadar Penggunaan
60.4%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Terengganu
Aktif - ICU
18
Kadar Penggunaan
57.9%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Kuala Lumpur
Aktif - ICU
25
Kadar Penggunaan
68.9%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Labuan
Aktif - ICU
0
Kadar Penggunaan
13.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Putrajaya
Aktif - ICU
0
Kadar Penggunaan
60.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...