Pesakit COVID-19 Diwadkan di Malaysia
Dikemaskini 17 Okt 2021, 11:56 pm
Sistem Kesihatan
Data setakat 17 Okt 2021, 11:59 pm
Kadar Penggunaan Katil
Malaysia
Malaysia
66.0%
66.0%
Kelantan
Kelantan
79.0%
79.0%
Perlis
Perlis
75.0%
75.0%
Terengganu
T'gganu
75.0%
75.0%
Melaka
Melaka
74.0%
74.0%
Johor
Johor
73.1%
73.1%
Kedah
Kedah
72.6%
72.6%
Sarawak
Sarawak
71.8%
71.8%
Perak
Perak
70.6%
70.6%
W.P. Labuan
Labuan
69.7%
69.7%
Pulau Pinang
P. Pinang
69.2%
69.2%
Selangor
Selangor
67.4%
67.4%
Negeri Sembilan
N. Sembilan
65.4%
65.4%
Pahang
Pahang
61.7%
61.7%
Sabah
Sabah
61.2%
61.2%
Lembah Klang
Lbh. Klang
53.1%
53.1%
W.P. Putrajaya
Putrajaya
49.2%
49.2%
W.P. Kuala Lumpur
KL
32.9%
32.9%
Sistem Kesihatan
Data setakat 16 Okt 2021, 11:59 pm
Pesakit COVID-19 Diwadkan berbanding % Liputan Vaksinasi
Diwadkan (Purata 7 hari)
Belum Lengkap Divaksinasi (% pop)
Lengkap Divaksinasi (% pop)
Kadar Penggunaan 50% ke atas
Kadar Penggunaan 70% ke atas
|
Kembang
Malaysia
Harian - Diwadkan
1,344
Kadar Penggunaan
66.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Lembah Klang
Harian - Diwadkan
338
Kadar Penggunaan
53.1%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Johor
Harian - Diwadkan
139
Kadar Penggunaan
73.1%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Kedah
Harian - Diwadkan
27
Kadar Penggunaan
72.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Kelantan
Harian - Diwadkan
129
Kadar Penggunaan
79.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Melaka
Harian - Diwadkan
22
Kadar Penggunaan
74.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Negeri Sembilan
Harian - Diwadkan
43
Kadar Penggunaan
65.4%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Pahang
Harian - Diwadkan
35
Kadar Penggunaan
61.7%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Perak
Harian - Diwadkan
75
Kadar Penggunaan
70.6%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Perlis
Harian - Diwadkan
23
Kadar Penggunaan
75.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Pulau Pinang
Harian - Diwadkan
37
Kadar Penggunaan
69.2%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Sabah
Harian - Diwadkan
118
Kadar Penggunaan
61.2%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Sarawak
Harian - Diwadkan
317
Kadar Penggunaan
71.8%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Selangor
Harian - Diwadkan
298
Kadar Penggunaan
67.4%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
Terengganu
Harian - Diwadkan
41
Kadar Penggunaan
75.0%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Kuala Lumpur
Harian - Diwadkan
18
Kadar Penggunaan
32.9%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Labuan
Harian - Diwadkan
0
Kadar Penggunaan
69.7%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...
W.P. Putrajaya
Harian - Diwadkan
22
Kadar Penggunaan
49.2%
Termasuk penggunaan untuk kes bukan COVID-19 supaya dapat memberi gambaran tepat tentang sistem kesihatan awam secara keseluruhan
Menimbal ...