Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Kematian per 1 Juta Populasi
Data untuk 6 bulan terkini
Malaysia
Malaysia
33
33
Melaka
Melaka
83
83
Perak
Perak
61
61
Kedah
Kedah
47
47
Perlis
Perlis
43
43
Johor
Johor
40
40
Negeri Sembilan
N. Sembilan
37
37
Selangor
Selangor
36
36
Pulau Pinang
P. Pinang
34
34
Lembah Klang
Lbh. Klang
33
33
Pahang
Pahang
28
28
W.P. Putrajaya
Putrajaya
26
26
W.P. Kuala Lumpur
KL
23
23
Terengganu
T'gganu
23
23
Sarawak
Sarawak
19
19
Sabah
Sabah
13
13
Kelantan
Kelantan
3
3
W.P. Labuan
Labuan
0
0
Nota: Garis tren dipendekkan kerana pelaporan bagi 7 hari terkini belum lengkap.
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Kematian COVID-19 mengikut Tarikh Kematian
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Keseluruhan - Kematian
36,387
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Kematian di Hospital
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Keseluruhan - Kematian di Hospital
28,648
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
BID
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Keseluruhan - BID
7,739
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Kadar Kematian Kes (CFR)
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Terkini - Kadar Kematian
0.2%
Keseluruhan - Kadar Kematian
0.8%
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Kematian per 100 Ribu Dewasa mengikut Status Vaksinasi
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Kematian mengikut Kumpulan Umur
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Taburan Kematian mengikut Kumpulan Umur
Data untuk Malaysia
0 - 4 5 - 11 12 - 17 18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80+
1 minggu lepas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 12.5% 16.7% 37.5% 29.2%
2 minggu lepas 2.9% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 5.7% 14.3% 11.4% 14.3% 48.6%
3 minggu lepas 0.0% 0.0% 3.1% 3.1% 9.4% 6.3% 9.4% 15.6% 28.1% 25.0%
4 minggu lepas 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 18.0% 5.1% 20.5% 46.2%
5 minggu lepas 2.6% 2.6% 0.0% 5.3% 2.6% 7.9% 7.9% 10.5% 23.7% 36.8%
6 minggu lepas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 7.6% 5.7% 9.4% 32.1% 41.5%
7 minggu lepas 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 3.3% 5.0% 5.0% 20.0% 21.7% 43.3%
8 minggu lepas 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 9.8% 21.3% 24.6% 39.3%
9 minggu lepas 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 1.8% 10.5% 1.8% 14.0% 28.1% 42.1%
10 minggu lepas 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 7.4% 7.4% 13.0% 33.3% 31.5%
11 minggu lepas 3.5% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 5.3% 10.5% 14.0% 17.5% 47.4%
12 minggu lepas 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 4.2% 4.2% 8.3% 27.1% 16.7% 37.5%
Penilaian Pelaporan Kematian
Malaysia hanya melaporkan kematian yang disebabkan oleh jangkitan COVID-19 (rujuk Lampiran 45). Kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19 tidak semestinya dilaporkan pada tarikh kematian kerana audit klinikal (termasuk siasatan atau bedah siasat) perlu dijalankan sebelum ianya dilaporkan. Rajah-rajah di bawah menunjukkan "turnaround time" bagi pelaporan kematian yang disebabkan oleh jangkitan COVID19.
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Pelaporan Tunggakan
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 5 Okt 2022, 11:59 pm
Turnaround Time (TAT)
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...

Kami sudah beralih kepada KKMNOW!

Setelah lebih 100 juta paparan dengan rekod sifar downtime, kami telah menghentikan kemaskini di laman COVIDNOW. Inisiatif data terbuka KKM akan diteruskan melalui portal KKMNOW, yang memudahkan anda mengakses data bukan sahaja tentang situasi semasa COVID-19, tetapi juga tentang sistem kesihatan di Malaysia secara am.

Layari https://data.moh.gov.my