Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kematian per 10 Ribu Populasi
Data untuk 6 bulan terkini
Malaysia
Malaysia
8
8
Selangor
Selangor
13
13
Lembah Klang
Lbh. Klang
13
13
W.P. Kuala Lumpur
KL
13
13
W.P. Labuan
Labuan
11
11
Negeri Sembilan
N. Sembilan
10
10
Johor
Johor
9
9
Melaka
Melaka
9
9
Kedah
Kedah
9
9
Pulau Pinang
P. Pinang
9
9
Sabah
Sabah
6
6
Kelantan
Kelantan
5
5
Perak
Perak
5
5
Perlis
Perlis
5
5
Sarawak
Sarawak
4
4
Terengganu
T'gganu
4
4
Pahang
Pahang
4
4
W.P. Putrajaya
Putrajaya
1
1
Nota: Garis tren dipendekkan kerana pelaporan bagi 7 hari terkini belum lengkap.
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kematian COVID-19 Mengikut Tarikh Kematian
Data untuk Malaysia
Keseluruhan - Kematian
30,521
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kematian di Hospital
Data untuk Malaysia
Keseluruhan - Kematian di Hospital
24,344
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
BID
Data untuk Malaysia
Keseluruhan - BID
6,177
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kadar Kematian Kes (CFR)
Data untuk Malaysia
Terkini - Kadar Kematian
0.8%
Keseluruhan - Kadar Kematian
1.2%
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kematian Mengikut Status Vaksinasi
Data untuk Malaysia
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kematian Mengikut Kumpulan Umur
Data untuk Malaysia
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Taburan Kematian mengikut Kumpulan Umur
Data untuk Malaysia
0 - 4 5 - 11 12 - 17 18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80+
1 minggu lepas 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 3.0% 7.3% 14.2% 26.7% 27.1% 19.8%
2 minggu lepas 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 7.0% 14.2% 26.6% 25.6% 23.4%
3 minggu lepas 0.6% 0.0% 0.3% 0.6% 1.4% 5.7% 12.3% 23.9% 28.5% 26.8%
4 minggu lepas 0.6% 0.0% 0.0% 2.2% 1.9% 8.5% 13.0% 22.6% 27.3% 24.0%
5 minggu lepas 0.0% 0.0% 0.2% 0.9% 3.2% 5.3% 12.8% 25.9% 25.0% 26.6%
6 minggu lepas 0.4% 0.0% 0.4% 1.6% 4.2% 7.2% 11.9% 26.2% 23.7% 24.4%
7 minggu lepas 0.2% 0.4% 0.4% 0.9% 4.8% 5.3% 14.8% 23.3% 26.9% 23.1%
8 minggu lepas 0.4% 0.4% 0.3% 2.8% 4.8% 8.5% 14.4% 22.6% 24.8% 20.9%
9 minggu lepas 0.4% 0.3% 0.2% 2.7% 5.7% 11.3% 13.3% 20.6% 25.9% 19.6%
10 minggu lepas 0.1% 0.2% 0.2% 2.3% 6.6% 12.1% 15.9% 23.6% 21.4% 17.6%
11 minggu lepas 0.0% 0.1% 0.0% 2.3% 8.2% 16.0% 15.7% 22.3% 19.8% 15.7%
12 minggu lepas 0.2% 0.2% 0.3% 3.0% 7.9% 16.4% 17.8% 21.3% 17.1% 15.8%
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kematian Mengikut Status Vaksinasi
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Tiada Vaksinasi
62.6%
Belum Lengkap Divaksinasi
22.5%
Lengkap Divaksinasi
14.9%
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kematian Mengikut Warganegaraan
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Warganegara
86.9%
Bukan Warganegara
13.1%
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Kematian Mengikut Jantina
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Lelaki
56.9%
Perempuan
43.1%
Penilaian Pelaporan Kematian
Malaysia hanya melaporkan kematian yang disebabkan oleh jangkitan COVID-19 (rujuk Lampiran 45). Kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19 tidak semestinya dilaporkan pada tarikh kematian kerana audit klinikal (termasuk siasatan atau bedah siasat) perlu dijalankan sebelum ianya dilaporkan. Rajah-rajah di bawah menunjukkan "turnaround time" bagi pelaporan kematian yang disebabkan oleh jangkitan COVID19.
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Pelaporan Tunggakan
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kematian
Data setakat 2 Dis 2021, 11:59 pm
Turnaround Time (TAT)
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...